Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

Τριάς Αγία δόξα Σοι
Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, 
σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, 
Τριάς Αγία δόξα Σοι.


Επίκαιρη όσο πάντοτε αυτή η ευχή εις τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό!... 

Πολύ περισσότερο, στις ημέρες μας που γίνεται ορατό πλέον, το αποτέλεσμα της έλλειψης Αυτής Της Υψηλής Προστασίας.  

Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς!